Cabinet socio-medical stomatologic ”Sfântul Luca al Crimeii” Bacău

În cadrul Aşezământului Social Filantropic Lazaret funcţionează un cabinet stomatologic adresat persoanelor cu probleme financiare şi sociale, care nu au posibilitatea să apeleze la serviciile cabinetelor stomatologice private din cauza costurilor ridicate la care se ridică acestea.

Cabinetul are rolul de a oferi servicii de asistenţă stomatologică, suport emoţional şi după caz consiliere psihologică şi spirituală pentru  persoanele care au o situaţie materială precară. Asistenţa medicală stomatologică va consta în evaluare, intervenţie terapeutică şi recuperare medicală de specialitate.  De serviciile centrului de asistenta socio-medicală beneficiază următoarele categorii de persoane: persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii, persoanele aflate la limita subzistenţei, fără sprijinul familiei sau a altor forme de sprijin, persoane cu imobilitate cauzate de boli sau alte deficienţe, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare şi se află într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri, invalizii şi bolnavii cronici şi orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Responsabil: Dna. dr. Raluca Petreanu

Contact: 0743 114 117
Adresa: Bacău, str. Digul Birnat, nr.19, jud. Bacău