Centrul de zi ”Sfânta Filofteia” Bacău

Centrul de zi pentru copii  „Sfânta Filofteia” din Bacău oferă următoarele servicii sociale: promovare relaţii sociale, educaţie socială, reintegrare comunitară, consiliere socială, spirituală, psihologică.

Activitatea centrului se înscrie în activitatea reţelei de centre înfiinţate şi administrate de Centrul Eparhial prin sectorul social-filantropic şi misionar şi Fundaţia „Episcop Melchisedec”-filiala Bacău. Activităţile desfăşurate vin atât în sprijinul elevilor care se adaptează mai greu cerinţelor educaţionale şi n-au niciun sprijin din partea părinţilor sau acesta este insuficient, cât şi al cadrelor didactice implicate în procesul de învăţământ cu aceşti elevi.

Beneficiarii centrului de zi sun copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, care provin din familii defavorizate din oraşul Bacău.

Responsabil: Dna. Balaban Tudorița

Contact: 0752990169
Adresa: Bacău, str. Digul Birnat, nr. 19, jud. Bacău